Mzdy a personalistika 

  • vedenie personalistiky
  • spracovanie kompletných miezd a výkazov do poisťovní
  • ročné zúčtovanie miezd a zdravotného poistenia
  • elektronické podávanie výkazov na daňový úrad a poisťovne